EN | VI

Packaging

pu-foam
Part Name: PU Foam
Application: Packaging
epe-foam
Part Name: EPE Foam
Application: Protections
epe-foam
Part Name: EPE Foam
Application: Protections
epe-foam
Part Name: EPE FOAM
Application: PACKAGING - PROTECTION
epe-foam
Part Name: EPE foam
Application: Packaging
carton-box
Part Name: Carton Box
Application: Packaging
epe-foam
Part Name: EPE Foam
Application:
epe-packaging
Part Name: EPE Packaging
Application: Packaging protection
folding-box
Part Name: Folding Box
Application: Presentation
packing-box-2-5-hdd
Part Name: Packing Box 2.5 HDD
Application: Harddrive Packing
packing-box
Part Name: Packing Box
Application: Board Packing
folding-box
Part Name: Folding Box
Application: Protection, Presentation
eva-tray
Part Name: EVA Tray
Application: Protection Presentation
esd-foam-tray
Part Name: ESD Foam Tray
Application: Electronic Device Protection
esd-foam-tray
Part Name: ESD Foam Tray
Application: Electronic Device Protection
equipment-packing
Part Name: Equipment Packing
Application: Electronic Device Protection
epe-packing-application
Part Name: EPE Packing Application
Application: Equipment Packing
epe-packing-application
Part Name: EPE Packing Application
Application: Equipment Packing
epe-packing-application
Part Name: EPE Packing Application
Application: Equipment Packing
dampheat-tray
Part Name: Dampheat Tray
Application: Electronic Device Protection
dampheat-tray
Part Name: Dampheat Tray
Application: Electronic Device Protection
antistatic-foam-tray
Part Name: Antistatic Foam Tray
Application: Electronic Device Protection
antistatic-foam
Part Name: Antistatic Foam
Application: Protection
antistatic-foam
Part Name: Antistatic Foam
Application: Protection
Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Chat với chúng tôi qua Whatsapp